Luaj tani

Fituesit

Pas regjistrimit të barkodeve Pampers, secili i barazvlefshëm me 1 pikë, mund të përzgjedhësh çmimin apo të vazhdosh mbledhjen e pikëve për të patur më shumë mundësi përzgjedhjeje mes niveleve të dhuratave. Shfletoni Kushtet dhe Kriteret e Lojës për më shumë informacion.

Të gjithë fituesit e promocionit


12 maj


Vadiola Muca
Tiranë

10 maj


Majlinda Brace
Tiranë

6 maj


Erigela Abdurramani
Lushnje

3 prill


Fabian Leka
Tiranë

2 prill


Klement Lipa
Durrës